Deze website wil ik gebruiken om u behulpzaam te zijn bij het zoeken naar een voor u passende psychotherapeut.


Ik zal proberen u duidelijk te maken wat ik versta onder psychotherapie. Eerst geef ik wat algemene adviezen die nuttig kunnen zijn als u een psychotherapeut zoekt. Dan schets ik een beeld over wie ik ben, hoe ik werk en geef tenslotte informatie over mijn praktijk.

Ik heb besloten dit zeer uitgebreid en zorgvuldig te doen en heb geprobeerd me te verplaatsen in uw positie. Wat wilt u weten, wat is relevant voor u? Ook heb ik gekeken wat naar mijn opvatting eens op papier uitgewerkt moet worden, kennis die wij wel onder collega’s hebben maar die toch ook eens expliciet gemaakt zou moeten worden naar buiten toe. Het gevolg hiervan is veel tekst, misschien leest het gemakkelijker als u de pagina’s uitprint.


Algemene informatie en handige tips bij het zoeken naar een psychotherapeut.


Ik geef u informatie over de opleiding tot overheidsgeregistreerde psychotherapeut. Ook geef ik u tips om uw keuze beter te kunnen maken, zoals de ‘regel van drie’. Naar mijn mening kunt u zelf in een vroeg stadium te weten komen of u de therapeut gevonden heeft die bij u past. Anders moet u echt verder zoeken.
naar de pagina »


U zoekt een psychotherapeut en wilt weten wie ik ben.


Na de algemene informatie ga ik hier verder iets over mezelf als psychotherapeut vertellen. Zo kunt u zich een eerste indruk vormen. Wil een therapie echt een succes worden dan is het contact ofwel de werkrelatie doorslaggevend. Hier ga ik dus nader in op mijn professionele vorming, en ook zeer openhartig op mijn persoonlijke ontwikkeling, mijn kijk op het leven en de betekenis van psychotherapie. Ook zal ik u informeren over de door mij gehanteerde werkvorm: ISTDP oftewel de DAVANLOO methodiek.
naar de pagina »


Praktijkinformatie.


Sinds vele jaren heb ik een eigen praktijk en onlangs heb ik besloten hier een privé-praktijk van te maken. Dit was geen gemakkelijk besluit maar wil ik ook op den duur mijn werk goed en zorgvuldig kunnen doen, is deze stap naar mijn huidige oordeel noodzakelijk. Autonomie is een voorwaarde voor psychotherapie Over de achtergronden daarvan zal ik u meer vertellen.
naar de pagina »


« naar de vorige pagina  |  naar de volgende pagina »


print deze pagina